อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอจะนะ หมู่ที่ 2 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130

โทรศัพท์ : 074 207 079

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอจะนะ

การปกครอง : อำเภอจะนะ มี 14 ตำบล 139 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านนา    มี 10 หมู่บ้าน
2. ตำบลป่าชิง    มี 9 หมู่บ้าน
3. ตำบลสะพานไม้แก่น    มี 8 หมู่บ้าน
4. ตำบลสะกอม    มี 9 หมู่บ้าน
5. ตำบลนาหว้า    มี 12 หมู่บ้าน
6. ตำบลนาทับ    มี 14 หมู่บ้าน
7. ตำบลน้ำขาว    มี 11 หมู่บ้าน
8. ตำบลขุนตัดหวาย    มี 9 หมู่บ้าน
9. ตำบลท่าหมอไทร    มี 11 หมู่บ้าน
10. ตำบลจะโหนง    มี 11 หมู่บ้าน
11. ตำบลคู    มี 9 หมู่บ้าน
12. ตำบลแค    มี 7 หมู่บ้าน
13. ตำบลคลองเปียะ    มี 10 หมู่บ้าน
14. ตำบลตลิ่งชัน    มี 8 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 15 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 12 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลจะนะ
2. เทศบาลตำบลบ้านนา
3. เทศบาลตำบลนาทับ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น
6. องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
7. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
8. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว
9. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวาย
10. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
11. องค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลคู
13. องค์การบริหารส่วนตำบลแค
14. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
90130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จะนะ

พื้นที่ : 502.98 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 108,245 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
นกเขาชวาเสียง สำเนียงสะกอม วัฒนธรรมหล่อหลอม ออมทรัพย์เด่นดัง

พิกัด
6°54′51″N 100°44′26″E

แผนที่อำเภอจะนะความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ