อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

ที่ว่าการอําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหนองแสง ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 41340

โทรศัพท์ : 042 297 159

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหนองแสง


การปกครอง : อำเภอหนองแสง มี 4 ตำบล 38 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองแสง
2. ตำบลแสงสว่าง
3. ตำบลทับกุง
4. ตำบลนาดี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลนาดี
2. เทศบาลตำบลแสงสว่าง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
41340    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองแสง

พื้นที่ : 659.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 27,248 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เย็นน้ำตกธารงาม อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด งามธรรมชาติภูฝอยลม ชมดอกไม้หนองแสง แหล่งก๊าซภูฮ่อม

พิกัด
17°10′3″N 102°46′50″E

แผนที่อําเภอหนองแสง