อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ถนนแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

โทรศัพท์ : 042 891 266

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอด่านซ้าย


การปกครอง : อำเภอด่านซ้าย มี 10 ตำบล 99 หมู่บ้าน
1. ตำบลด่านซ้าย
2. ตำบลปากหมัน
3. ตำบลนาดี
4. ตำบลนาหอ
5. ตำบลโคกงาม
6. ตำบลวังยาว
7. ตำบลโพนสูง
8. ตำบลโป่ง
9. ตำบลอิปุ่ม
10. ตำบลกกสะทอน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลด่านซ้าย
2. เทศบาลตำบลศรีสองรัก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
6. องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน
11. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
42120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ด่านซ้าย

พื้นที่ : 1,732 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 51,693 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน

พิกัด
17°16′48″N 101°8′48″E

แผนที่อำเภอด่านซ้ายความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ