อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอขุนตาล เลขที่ 999 หมู่ที่ 14 ถนนเทิง-เชียงของ ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340

โทรศัพท์ : 053 797 988

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอขุนตาล


การปกครอง : อำเภอขุนตาล มี 3 ตำบล 55 หมู่บ้าน
1. ตำบลต้า
2. ตำบลป่าตาล
3. ตำบลยางฮอม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ้านต้า
2. เทศบาลตำบลป่าตาล
3. เทศบาลตำบลยางฮอม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลต้า

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
57340    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ขุนตาล

พื้นที่ : 234 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 31,042 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระแสนแซ่คู่บ้าน พระธาตุขุนตาลคู่เมือง รอยพระบาทลือเลื่อง ขุนตาลเมืองคนดี

พิกัด
9°50′0″N 100°15′30″E

แผนที่อำเภอขุนตาลความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ