ภาคกลางมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

คำถาม .... ภาคกลางมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

เฉลย ...
ภาคกลางมีจังหวัดทั้งหมด 21 จังหวัด และ 1 เขตปกครองรูปแบบพิเศษ ได้แก่
1. กรุงเทพมหานคร (เขตปกครองรูปแบบพิเศษ มีสถานะเทียบเท่าจังหวัด)
2. จังหวัดกำแพงเพชร
3. จังหวัดชัยนาท
4. จังหวัดนครนายก
5. จังหวัดนครปฐม
6. จังหวัดนครสวรรค์
7. จังหวัดนนทบุรี
8. จังหวัดปทุมธานี
9. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10. จังหวัดพิจิตร
11. จังหวัดพิษณุโลก
12. จังหวัดเพชรบูรณ์
13. จังหวัดลพบุรี
14. จังหวัดสมุทรปราการ
15. จังหวัดสมุทรสงคราม
16. จังหวัดสมุทรสาคร
17. จังหวัดสระบุรี
18. จังหวัดสิงห์บุรี
19. จังหวัดสุโขทัย
20. จังหวัดสุพรรณบุรี
21. จังหวัดอ่างทอง
22. จังหวัดอุทัยธานี


แผนที่ภาคกลางอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ


การแบ่งภาคกลางเป็น 21 จังหวัดนี้ถูกแบ่งโดยคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นการแบ่งภาคอย่างเป็นทางการ โดยใช้หลักการที่ว่าประเทศไทยมี 6 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ในขณะที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดให้ภาคกลางประกอบด้วย 8 จังหวัด และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 1 เขต (กรุงเทพมหานคร, มีสถานะเทียบเท่าจังหวัด) ดังนี้

1. กรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดชัยนาท
3. จังหวัดนนทบุรี
4. จังหวัดปทุมธานี
5. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. จังหวัดลพบุรี
7. จังหวัดสระบุรี
8. จังหวัดสิงห์บุรี
9. จังหวัดอ่างทอง

แผนที่ภาคกลางโดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


ภาคกลางมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ มีภูเขาน้อยมาก เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของประเทศ และมีแม่น้ำขนาดใหญ่ไหลผ่านหลายสาย โดยแม่น้ำที่สำคัญคือแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง มีพื้นที่รวม 91,798.64 ตารางกิโลเมตร (35,443.65 ตารางไมล์) มีประชากร 20,183,134 คน (กรมการปกครอง, 31 ธันวาคม 2558)

แผนที่ภาคกลางในระบบ 4 ภาค (เหนือ กลาง อีสาน ใต้)


อาณาเขตของภาคกลาง
ทิศเหนือ ติดกับภาคเหนือ
ทิศใต้ ติดกับอ่าวไทย ภาคตะวันออก และบางส่วนของภาคตะวันตก
ทิศตะวันออก ติดกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศตะวันติก ติดกับภาคตะวันตก

รายละเอียดจังหวัดในภาคกลาง
1. กรุงเทพมหานคร
    - พื้นที่ 1,568.737 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 10,820,921 คน (พ.ศ. 2562)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 50 เขต ดังนี้
 1. เขตพระนคร
 2. เขตดุสิต
 3. เขตหนองจอก
 4. เขตบางรัก
 5. เขตบางเขน
 6. เขตบางกะปิ
 7. เขตปทุมวัน
 8. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 9. เขตพระโขนง
 10. เขตมีนบุรี
 11. เขตลาดกระบัง
 12. เขตยานนาวา
 13. เขตสัมพันธวงศ์
 14. เขตพญาไท
 15. เขตธนบุรี
 16. เขตบางกอกใหญ่
 17. เขตห้วยขวาง
 18. เขตคลองสาน
 19. เขตตลิ่งชัน
 20. เขตบางกอกน้อย
 21. เขตบางขุนเทียน
 22. เขตภาษีเจริญ
 23. เขตหนองแขม
 24. เขตราษฎร์บูรณะ
 25. เขตบางพลัด
 26. เขตดินแดง
 27. เขตบึงกุ่ม
 28. เขตสาทร
 29. เขตบางซื่อ
 30. เขตจตุจักร
 31. เขตบางคอแหลม
 32. เขตประเวศ
 33. เขตคลองเตย
 34. เขตสวนหลวง
 35. เขตจอมทอง
 36. เขตดอนเมือง
 37. เขตราชเทวี
 38. เขตลาดพร้าว
 39. เขตวัฒนา
 40. เขตบางแค
 41. เขตหลักสี่
 42. เขตสายไหม
 43. เขตคันนายาว
 44. เขตสะพานสูง
 45. เขตวังทองหลาง
 46. เขตคลองสามวา
 47. เขตบางนา
 48. เขตทวีวัฒนา
 49. เขตทุ่งครุ
 50. เขตบางบอน
2. กำแพงเพชร
    - พื้นที่ 8,607.490 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 712,143 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 78 ตำบล 823 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองกำแพงเพชร
 2. อำเภอไทรงาม
 3. อำเภอคลองลาน
 4. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
 5. อำเภอคลองขลุง
 6. อำเภอพรานกระต่าย
 7. อำเภอลานกระบือ
 8. อำเภอทรายทองวัฒนา
 9. อำเภอปางศิลาทอง
 10. อำเภอบึงสามัคคี
 11. อำเภอโกสัมพีนคร
3. ชัยนาท
    - พื้นที่ 2,469.746 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 320,432 คน (พ.ศ.2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 53 ตำบล 503 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองชัยนาท
 2. อำเภอมโนรมย์
 3. อำเภอวัดสิงห์
 4. อำเภอสรรพยา
 5. อำเภอสรรคบุรี
 6. อำเภอหันคา
 7. อำเภอหนองมะโมง
 8. อำเภอเนินขาม
4. นครนายก
    - พื้นที่ 2,122.00 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 260,433 คน (พ.ศ.2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 4 อำเภอ 41 ตำบล 403 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองนครนายก
 2. อำเภอปากพลี
 3. อำเภอบ้านนา
 4. อำเภอองครักษ์
5. นครปฐม
    - พื้นที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 922,171 คน (พ.ศ.2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ ประกอบด้วย 106 ตำบล 930 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองนครปฐม
 2. อำเภอกำแพงแสน
 3. อำเภอนครชัยศรี
 4. อำเภอดอนตูม
 5. อำเภอบางเลน
 6. อำเภอสามพราน
 7. อำเภอพุทธมณฑล
6. นครสวรรค์
    - พื้นที่ 9,597.677 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,035,028 คน (พ.ศ.2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 15 อำเภอ 130 ตำบล 1,328 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองนครสวรรค์
 2. อำเภอโกรกพระ
 3. อำเภอชุมแสง
 4. อำเภอหนองบัว
 5. อำเภอบรรพตพิสัย
 6. อำเภอเก้าเลี้ยว
 7. อำเภอตาคลี
 8. อำเภอท่าตะโก
 9. อำเภอไพศาลี
 10. อำเภอพยุหะคีรี
 11. อำเภอลาดยาว
 12. อำเภอตากฟ้า
 13. อำเภอแม่วงก์
 14. อำเภอแม่เปิน
 15. อำเภอชุมตาบง
7. นนทบุรี
    - พื้นที่ 622.303 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,288,637 คน (พ.ศ.2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 52 ตำบล 424 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองนนทบุรี
 2. อำเภอบางกรวย
 3. อำเภอบางใหญ่
 4. อำเภอบางบัวทอง
 5. อำเภอไทรน้อย
 6. อำเภอปากเกร็ด
8. ปทุมธานี
    - พื้นที่ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,190,060 คน (พ.ศ.2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 60 ตำบล 529 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองปทุมธานี
 2. อำเภอคลองหลวง
 3. อำเภอธัญบุรี
 4. อำเภอหนองเสือ
 5. อำเภอลาดหลุมแก้ว
 6. อำเภอลำลูกกา
 7. อำเภอสามโคก
9. พระนครศรีอยุธยา
    - พื้นที่ 2,500.656 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 820,512 คน (พ.ศ.2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ 209 ตำบล
 1. อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 2. อำเภอท่าเรือ
 3. อำเภอนครหลวง
 4. อำเภอบางไทร
 5. อำเภอบางบาล
 6. อำเภอบางปะอิน
 7. อำเภอบางปะหัน
 8. อำเภอผักไห่
 9. อำเภอภาชี
 10. อำเภอลาดบัวหลวง
 11. อำเภอวังน้อย
 12. อำเภอเสนา
 13. อำเภอบางซ้าย
 14. อำเภออุทัย
 15. อำเภอมหาราช
 16. อำเภอบ้านแพรก
10. พิจิตร
    - พื้นที่ 4,531.013 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 529,395 คน (พ.ศ.2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 89 ตำบล 888 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองพิจิตร
 2. อำเภอวังทรายพูน
 3. อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
 4. อำเภอตะพานหิน
 5. อำเภอบางมูลนาก
 6. อำเภอโพทะเล
 7. อำเภอสามง่าม
 8. อำเภอทับคล้อ
 9. อำเภอสากเหล็ก
 10. อำเภอบึงนาราง
 11. อำเภอดงเจริญ
 12. อำเภอวชิรบารมี
11. พิษณุโลก
    - พื้นที่ 10,815.854 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 847,384 คน (พ.ศ.2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 93 ตำบล 1,032 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองพิษณุโลก
 2. อำเภอนครไทย
 3. อำเภอชาติตระการ
 4. อำเภอบางระกำ
 5. อำเภอบางกระทุ่ม
 6. อำเภอพรหมพิราม
 7. อำเภอวัดโบสถ์
 8. อำเภอวังทอง
 9. อำเภอเนินมะปราง
12. เพชรบูรณ์
    - พื้นที่ 12,668.416 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 978,372 คน (พ.ศ.2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 117 ตำบล 1,430 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
 2. อำเภอชนแดน
 3. อำเภอหล่มสัก
 4. อำเภอหล่มเก่า
 5. อำเภอวิเชียรบุรี
 6. อำเภอศรีเทพ
 7. อำเภอหนองไผ่
 8. อำเภอบึงสามพัน
 9. อำเภอน้ำหนาว
 10. อำเภอวังโป่ง
 11. อำเภอเขาค้อ
13. ลพบุรี
    - พื้นที่ 6,199.753 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 739,473 คน (พ.ศ.2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 121 ตำบล 1,122 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองลพบุรี
 2. อำเภอพัฒนานิคม
 3. อำเภอโคกสำโรง
 4. อำเภอชัยบาดาล
 5. อำเภอท่าวุ้ง
 6. อำเภอบ้านหมี่
 7. อำเภอท่าหลวง
 8. อำเภอสระโบสถ์
 9. อำเภอโคกเจริญ
 10. อำเภอลำสนธิ
 11. อำเภอหนองม่วง
14. สมุทรปราการ
    - พื้นที่ 1,004.092 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,356,449 คน (พ.ศ.2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 50 ตำบล 405 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองสมุทรปราการ
 2. อำเภอบางบ่อ
 3. อำเภอบางพลี
 4. อำเภอพระประแดง
 5. อำเภอพระสมุทรเจดีย์
 6. อำเภอบางเสาธง
15. สมุทรสงคราม
    - พื้นที่ 416.707 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 190,842 คน (พ.ศ.2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ 36 ตำบล 284 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
 2. อำเภอบางคนที
 3. อำเภออัมพวา
16. สมุทรสาคร
    - พื้นที่ 872.347 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 586,789 คน (พ.ศ.2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ 40 ตำบล 290 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองสมุทรสาคร
 2. อำเภอกระทุ่มแบน
 3. อำเภอบ้านแพ้ว
17. สระบุรี
    - พื้นที่ 3,576.486 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 643,963 คน (พ.ศ.2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 111 ตำบล 965 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองสระบุรี
 2. อำเภอแก่งคอย
 3. อำเภอหนองแค
 4. อำเภอวิหารแดง
 5. อำเภอหนองแซง
 6. อำเภอบ้านหมอ
 7. อำเภอดอนพุด
 8. อำเภอหนองโดน
 9. อำเภอพระพุทธบาท
 10. อำเภอเสาไห้
 11. อำเภอมวกเหล็ก
 12. อำเภอวังม่วง
 13. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
18. สิงห์บุรี
    - พื้นที่ 822.478 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 204,526 คน (พ.ศ.2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 43 ตำบล 364 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองสิงห์บุรี
 2. อำเภอบางระจัน
 3. อำเภอค่ายบางระจัน
 4. อำเภอพรหมบุรี
 5. อำเภอท่าช้าง
 6. อำเภออินทร์บุรี
19. สุโขทัย
    - พื้นที่ 6,596.092 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 585,352 คน (พ.ศ.2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 86 ตำบล 843 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองสุโขทัย
 2. อำเภอบ้านด่านลานหอย
 3. อำเภอคีรีมาศ
 4. อำเภอกงไกรลาศ
 5. อำเภอศรีสัชนาลัย
 6. อำเภอศรีสำโรง
 7. อำเภอสวรรคโลก
 8. อำเภอศรีนคร
 9. อำเภอทุ่งเสลี่ยม
20. สุพรรณบุรี
    - พื้นที่ 5,358.008 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 835,360 คน (พ.ศ.2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 110 ตำบล 977 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 2. อำเภอเดิมบางนางบวช
 3. อำเภอด่านช้าง
 4. อำเภอบางปลาม้า
 5. อำเภอศรีประจันต์
 6. อำเภอดอนเจดีย์
 7. อำเภอสองพี่น้อง
 8. อำเภอสามชุก
 9. อำเภออู่ทอง
 10. อำเภอหนองหญ้าไซ
21. อ่างทอง
    - พื้นที่ 968.372 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 274,763 คน (พ.ศ.2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 73 ตำบล 513 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองอ่างทอง
 2. อำเภอไชโย
 3. อำเภอป่าโมก
 4. อำเภอโพธิ์ทอง
 5. อำเภอแสวงหา
 6. อำเภอวิเศษชัยชาญ
 7. อำเภอสามโก้
22. อุทัยธานี
    - พื้นที่ 6,730.246 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 325,116 คน (พ.ศ.2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 70 ตำบล 632 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองอุทัยธานี
 2. อำเภอทัพทัน
 3. อำเภอสว่างอารมณ์
 4. อำเภอหนองฉาง
 5. อำเภอหนองขาหย่าง
 6. อำเภอบ้านไร่
 7. อำเภอลานสัก
 8. อำเภอห้วยคตSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ