อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

ที่ว่าการอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสามโก้ หมู่ที่ 6 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160

โทรศัพท์ : 035 697 080

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสามโก้


การปกครอง : อำเภอสามโก้ มี  5 ตำบล 37 หมู่บ้าน
1. ตำบลสามโก้
2. ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
3. ตำบลราษฎรพัฒนา
4. ตำบลมงคลธรรมนิมิต
5. ตำบลอบทม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสามโก้
2. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
3. องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
14160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สามโก้

พื้นที่ : 86.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 19,016 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เส้นทางประวัติศาสตร์ ตลาดรวมผลไม้ ทำนาได้ตลอดปี สืบสานประเพณีเพลงพื้นบ้าน

พิกัด
14°36′20″N 100°14′41″E

แผนที่อำเภอสามโก้