อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 034 411 010

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองสมุทรสาคร


การปกครอง : อำเภอเมืองสมุทรสาคร มี 18 ตำบล 116 หมู่บ้าน
1. ตำบลมหาชัย
2. ตำบลท่าฉลอม
3. ตำบลนาดี
4. ตำบลท่าจีน
5. ตำบลบางหญ้าแพรก
6. ตำบลคอกกระบือ
7. ตำบลชัยมงคล
8. ตำบลโกรกกราก
9. ตำบลบางกระเจ้า
10. ตำบลบ้านบ่อ
11. ตำบลบ้านเกาะ
12. ตำบลบางโทรัด
13. ตำบลโคกขาม
14. ตำบลกาหลง
15. ตำบลพันท้ายนรสิงห์
16. ตำบลนาโคก
17. ตำบลบางน้ำจืด
18. ตำบลท่าทราย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 17 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 5 เทศบาลตำบล, 11 อบต.)
1. เทศบาลนครสมุทรสาคร
2. เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก
3. เทศบาลตำบลบางปลา
4. เทศบาลตำบลคอกกระบือ
5. เทศบาลตำบลท่าจีน
6. เทศบาลตำบลนาดี
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า
11. องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
14. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
15. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
16. องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
17. องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
74000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร

พื้นที่ : 492.04 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 304,251 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์

พิกัด
13°32′54″N 100°16′24″E

แผนที่อำเภอเมืองสมุทรสาครความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ