อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนาหว้า เลขที่ 120 หมู่ที่ 5 ถนนนาหว้า-ศรีสงคราม ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180

โทรศัพท์ : 042 597 453

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอนาหว้า


การปกครอง : อำเภอนาหว้า มี 6 ตำบล 63 หมู่บ้าน
1. ตำบลนาหว้า
2. ตำบลนางัว
3. ตำบลบ้านเสียว
4. ตำบลนาคูณใหญ่
5. ตำบลท่าเรือ
6. ตำบลเหล่าพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลนาหว้า
2. เทศบาลตำบลท่าเรือ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
48180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาหว้า

พื้นที่ : 288.27 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 52,137 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพปริศนา พัฒนาหัตถกรรมไทย

พิกัด
17°29′22″N 104°6′5″E

แผนที่อำเภอนาหว้าความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ