อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ เลขที่ 418 หมู่ที่ 15 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110

โทรศัพท์ : 054 451 335

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเชียงคำ


การปกครอง : อำเภอเชียงคำ มี 10 ตำบล 135 หมู่บ้าน
1. ตำบลหย่วน
2. ตำบลเวียง
3. ตำบลน้ำแวน
4. ตำบลอ่างทอง
5. ตำบลฝายกวาง
6. ตำบลแม่ลาว
7. ตำบลเจดีย์คำ
8. ตำบลทุ่งผาสุข
9. ตำบลเชียงบาน
10. ตำบลร่มเย็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเชียงคำ
2. เทศบาลตำบลเวียง
3. เทศบาลตำบลหย่วน
4. เทศบาลตำบลฝายกวาง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น
10. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
11. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
56110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ

พื้นที่ : 784.06 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 75,911 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองแห่งธรรมะ มีพระนั่งดิน ถิ่นทอน้ำไหล ผ้าทอไทลื้อ น้ำตกเลื่องลือ คะแนงน้ำมิน ป่าไม้ผืนดิน อุดมสมบูรณ์

พิกัด
19°31′24″N 100°18′6″E

แผนที่อำเภอเชียงคำความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ