อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบางปะกง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์ : 038 530 121

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบางปะกง


การปกครอง : อำเภอบางปะกง มี 12 ตำบล 107 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางปะกง
2. ตำบลสองคลอง
3. ตำบลเขาดิน
4. ตำบลบางเกลือ
5. ตำบลหอมศีล
6. ตำบลบางผึ้ง
7. ตำบลพิมพา
8. ตำบลบางสมัคร
9. ตำบลท่าข้าม
10. ตำบลบางวัว
11. ตำบลหนองจอก
12. ตำบลท่าสะอ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 16 แห่ง (10 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบางปะกง
2. เทศบาลตำบลพิมพา
3. เทศบาลตำบลท่าข้าม
4. เทศบาลตำบลบางสมัคร
5. เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
6. เทศบาลตำบลหอมศีล
7. เทศบาลตำบลบางผึ้ง
8. เทศบาลตำบลบางวัว
9. เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
10. เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน
11. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
12. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหอมศีล
14. องค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง
15. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
16. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
24130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางปะกง
24180    เฉพาะตำบลบางเกลือ ตำบลบางวัว ตำบลบางสมัคร ตำบลพิมพา ตำบลหอมศีล รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางวัว

พื้นที่ : 257.89 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 92,763 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
กุ้ง ปลา ปูไข่ หอยใหญ่ ไข่เป็ดแดง แหล่งอุตสาหกรรม

พิกัด
13°32′34″N 100°59′38″E

แผนที่อำเภอบางปะกงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ