อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสามพราน เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

โทรศัพท์ : 034 321 431

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสามพราน


การปกครอง : อำเภอสามพราน มี 16 ตำบล 137 หมู่บ้าน
1. ตำบลสามพราน
2. ตำบลไร่ขิง
3. ตำบลท่าข้าม
4. ตำบลอ้อมใหญ่
5. ตำบลทรงคนอง
6. ตำบลบ้านใหม่
7. ตำบลหอมเกร็ด
8. ตำบลยายชา
9. ตำบลบางกระทึก
10. ตำบลคลองจินดา
11. ตำบลบางเตย
12. ตำบลกระทุ่มล้ม
13. ตำบลบางช้าง
14. ตำบลตลาดจินดา
15. ตำบลท่าตลาด
16. ตำบลคลองใหม่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 17 แห่ง (3 เทศบาลเมือง, 2 เทศบาลตำบล, 12 อบต.)
1. เทศบาลเมืองสามพราน
2. เทศบาลเมืองไร่ขิง
3. เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม
4. เทศบาลตำบลบางกระทึก
5. เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
8. องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด
11. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
13. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด
14. องค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน
15. องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดจินดา
16. องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
17. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
73110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สามพราน
73160    เฉพาะตำบลอ้อมใหญ่ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อ้อมใหญ่
73210    เฉพาะตำบลไร่ขิง ตำบลบางเตย ตำบลบางกระทึก ตำบลทรงคนอง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ไร่ขิง
73220    เฉพาะตำบลกระทุ่มล้ม รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มล้ม

พื้นที่ : 249.35 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 217,415 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองสามนายพราน พุทธสถานวัดไร่ขิง งามยิ่งสวนสามพราน ถิ่นฐานผลไม้ น้ำใจงดงาม ลือนามตลาดดอนหวาย เกรียงไกรนายร้อยตำรวจ ประกวดราชินีช้าง

พิกัด
13°43′24″N 100°13′0″E

แผนที่อำเภอสามพรานความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ