อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง เลขที่ 300 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

โทรศัพท์ : 077 810 203

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองระนอง

การปกครอง : อำเภอเมืองระนอง มี 9 ตำบล 39 หมู่บ้าน
1. ตำบลเขานิเวศน์    มี - หมู่บ้าน
2. ตำบลราชกรูด    มี 8 หมู่บ้าน
3. ตำบลหงาว    มี 5 หมู่บ้าน
4. ตำบลบางริ้น    มี 6 หมู่บ้าน
5. ตำบลปากน้ำ    มี 6 หมู่บ้าน
6. ตำบลบางนอน    มี 4 หมู่บ้าน
7. ตำบลหาดส้มแป้น    มี 3 หมู่บ้าน
8. ตำบลทรายแดง    มี 4 หมู่บ้าน
9. ตำบลเกาะพยาม    มี 2 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (2 เทศบาลเมือง, 5 เทศบาลตำบล, 4 อบต.)
1. เทศบาลเมืองระนอง
2. เทศบาลเมืองบางริ้น
3. เทศบาลตำบลหงาว
4. เทศบาลตำบลปากน้ำ
5. เทศบาลตำบลราชกรูด
6. เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
7. เทศบาลตำบลบางนอน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
10. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
85000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ระนอง
85130    เฉพาะตำบลทรายแดง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ละอุ่น

พื้นที่ : 713.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 94,706 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แหล่งท่องเที่ยวมากมี ไมตรีมากล้น ทุกคนปลอดภัย

พิกัด
9°58′2″N 98°38′2″E

แผนที่อำเภอเมืองระนองความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ