อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ้านตาก ถนนพหลโยธิน ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120

โทรศัพท์ : 055 591 024

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ้านตาก


การปกครอง : อำเภอบ้านตาก มี 7 ตำบล 79 หมู่บ้าน
1. ตำบลตากออก
2. ตำบลท้องฟ้า
3. ตำบลสมอโคน
4. ตำบลทุ่งกระเชาะ
5. ตำบลแม่สลิด
6. ตำบลเกาะตะเภา
7. ตำบลตากตก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ้านตาก
2. เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า
4. องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
6. องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
8. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
63120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาก

พื้นที่ : 813.81 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 43,846 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์ หินแกรนิตลือเลื่อง รอยรุ่งเรืองเมืองตาก ซากไม้กลายเป็นหิน เยือนถิ่นยุทธหัตถี รวมสองนทีปิง-วัง เห็ดโคนดังที่บ้านตาก

พิกัด
17°2′36″N 99°4′44″E

แผนที่อำเภอบ้านตากความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ