อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด ถนนเพชรานุรักษ์ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110

โทรศัพท์ : 055 481 032

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอน้ำปาด


การปกครอง : อำเภอน้ำปาด มี 7 ตำบล 58 หมู่บ้าน
1. ตำบลแสนตอ
2. ตำบลท่าแฝก
3. ตำบลบ้านฝาย
4. ตำบลห้วยมุ่น
5. ตำบลเด่นเหล็ก
6. ตำบลน้ำไผ่
7. ตำบลน้ำไคร้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลน้ำปาด
2. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
8. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
53110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด

พื้นที่ : 2,089.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 36,108 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
กระเทียมมีชื่อ เลื่องลือสักใหญ่ ศูนย์รวมใจพญาปาด งามธรรมชาติภูสอยดาว

พิกัด
17°43′42″N 100°41′4″E

แผนที่อำเภอน้ำปาดความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ