อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี เลขที่ 304 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140

โทรศัพท์ : 056 900 114

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอวชิรบารมี


การปกครอง : อำเภอวชิรบารมี มี 4 ตำบล 50 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านนา
2. ตำบลวังโมกข์
3. ตำบลหนองหลุม
4. ตำบลบึงบัว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
2. องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
66140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สามง่าม
66220    เฉพาะตำบลหนองหลุม รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กำแพงดิน

พื้นที่ : 259.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 30,975 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
นามอำเภอพระราชทาน ถิ่นฐานไทยทรงดำ การเกษตรเลิศล้ำ อุตสาหกรรมก้าวไกล

พิกัด
16°31′30″N 100°8′42″E

แผนที่อำเภอวชิรบารมีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ