อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง เลขที่ 140 หมู่ที่ 16 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 62120

โทรศัพท์ : 055 727 041

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอปางศิลาทอง


การปกครอง : อำเภอปางศิลาทอง มี 3 ตำบล 42 หมู่บ้าน
1. ตำบลโพธิ์ทอง
2. ตำบลปางตาไว
3. ตำบลหินดาต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
62120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง

พื้นที่ : 755.98 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 30,319 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ปางตาไวเลื่องลือแม่วงก์งาม หินดาตกระเดื่องนามหมู่บ้านเด่น โพธิ์ทองพืชพันธุ์งามนามร่มเย็น ร่วมกันเป็นปางศิลาทองของกำแพง

พิกัด
16°5′48″N 99°29′24″E

แผนที่อำเภอปางศิลาทองความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ