อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอรัษฎา ถนนเทศารัษฎา ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92160

โทรศัพท์ : 075 286 248

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอรัษฎา

การปกครอง : อำเภอรัษฎา มี 5 ตำบล 50 หมู่บ้าน
1. ตำบลควนเมา
2. ตำบลคลองปาง
3. ตำบลหนองบัว
4. ตำบลหนองปรือ
5. ตำบลเขาไพร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลคลองปาง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
3. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
92160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คลองปาง
92130    เฉพาะตำบลหนองปรือ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด

พื้นที่ : 230.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 29,183 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระนอนคู่บ้าน วัตถุโบราณคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง ชื่อเมืองนามพระยา

พิกัด
7°58′30″N 99°38′0″E

แผนที่อำเภอรัษฎาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ