อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ถนนหนองคาย-นครพนม (ถนนชยางกูร) ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

โทรศัพท์ : 042 491 799

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองบึงกาฬ


การปกครอง : อำเภอเมืองบึงกาฬ มี 12 ตำบล 131 หมู่บ้าน
1. ตำบลบึงกาฬ
2. ตำบลคำนาดี
3. ตำบลโนนสมบูรณ์
4. ตำบลโป่งเปือย
5. ตำบลโนนสว่าง
6. ตำบลวิศิษฐ์
7. ตำบลหอคำ
8. ตำบลชัยพร
9. ตำบลหนองเลิง
10. ตำบลไคสี
11. ตำบลนาสวรรค์
12. ตำบลโคกก่อง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 5 เทศบาลตำบล, 5 อบต.)
1. เทศบาลเมืองบึงกาฬ
2. เทศบาลตำบลหอคำ
3. เทศบาลตำบลหนองเลิง
4. เทศบาลตำบลไคสี
5. เทศบาลตำบลโคกก่อง
6. เทศบาลตำบลโนนสว่าง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
8. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งเปือย
9. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
10. องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
11. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพร

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
38000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บึงกาฬ

พื้นที่ : 791.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 92,920 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
สองนางศาลศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่ แหล่งน้ำใสหนองกุดทิง สุดใหญ่ยิ่งแข่งเรือยาว หาดทรายขาวเป็นสง่า น่าทัศนาแก่งอาฮง งามน้ำโขงที่บึงกาฬ สุขสำราญที่ได้ยล

พิกัด
18°21′24″N 103°39′6″E

แผนที่อำเภอเมืองบึงกาฬเกร็ดความรู้อำเภอเมืองบึงกาฬ
- อำเภอเมืองบึงกาฬเป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5

ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ