อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหางดง เลขที่ 181 หมู่ที่ 3 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

โทรศัพท์ : 053 441 975

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหางดง


การปกครอง : อำเภอหางดง มี 11 ตำบล 109 หมู่บ้าน
1. ตำบลหางดง    มี 9 หมู่บ้าน
2. ตำบลหนองแก๋ว    มี 9 หมู่บ้าน
3. ตำบลหารแก้ว    มี 9 หมู่บ้าน
4. ตำบลหนองตอง    มี 14 หมู่บ้าน
5. ตำบลขุนคง    มี 9 หมู่บ้าน
6. ตำบลสบแม่ข่า    มี 5 หมู่บ้าน
7. ตำบลบ้านแหวน    มี 13 หมู่บ้าน
8. ตำบลสันผักหวาน    มี 5 หมู่บ้าน
9. ตำบลหนองควาย    มี 12 หมู่บ้าน
10. ตำบลบ้านปง    มี 11 หมู่บ้าน
11. ตำบลน้ำแพร่    มี 11 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (10 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหางดง
2. เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
3. เทศบาลตำบลหารแก้ว
4. เทศบาลตำบลบ้านแหวน
5. เทศบาลตำบลสันผักหวาน
6. เทศบาลตำบลหนองควาย
7. เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง
8. เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
9. เทศบาลตำบลบ้านปง
10. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
11. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
50230    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์หางดง
50340    เฉพาะตำบลหนองตอง รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์หนองตอง

พื้นที่ : 277.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 91,988 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เศรษฐกิจดี สตรีแสนสวย ร่ำรวยหัตถกรรม วัฒนธรรมมั่นคง หางดงพัฒนา

พิกัด
18°41′13″N 98°55′8″E

แผนที่อำเภอหางดง
ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ