อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 037 241 491

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองสระแก้ว


การปกครอง : อำเภอเมืองสระแก้ว มี 8 ตำบล 122 หมู่บ้าน
1. ตำบลสระแก้ว
2. ตำบลสระขวัญ
3. ตำบลศาลาลำดวน
4. ตำบลหนองบอน
5. ตำบลบ้านแก้ง
6. ตำบลท่าเกษม
7. ตำบลโคกปี่ฆ้อง
8. ตำบลท่าแยก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 2 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลเมืองสระแก้ว
2. เทศบาลตำบลศาลาลำดวน
3. เทศบาลตำบลท่าเกษม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
5. องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
11.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
27000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว

พื้นที่ : 1,832.55 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 111,468 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงพ่อทองคู่เมือง ลือเลื่องน้ำตกปางสีดา ล้ำค่าธรรมชาติ แหล่งประวัติศาสตร์สระแก้ว-สระขวัญ สร้างสรรค์เกษตรอินทรีย์

พิกัด
13°48′53″N 102°4′19″E

แผนที่อำเภอเมืองสระแก้วความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ