อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกาบเชิง หมู่ที่ 17 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210

โทรศัพท์ : 044 559 101

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอกาบเชิง


การปกครอง : อำเภอกาบเชิง มี 6 ตำบล 86 หมู่บ้าน
1. ตำบลกาบเชิง
2. ตำบลโคกตะเคียน
3. ตำบลตะเคียน
4. ตำบลคูตัน
5. ตำบลแนงมุด
6. ตำบลด่าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลกาบเชิง
2. เทศบาลตำบลโคกตะเคียน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
32210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กาบเชิง

พื้นที่ : 576.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 60,104 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
กาบเชิงถิ่นคนดี เฉลิมราชกุมารีศรีสง่า ปราสาทธรรมชาติล้ำค่า แหล่งการค้าที่ช่องจอม

พิกัด
14°28′29″N 103°35′39″E

แผนที่อำเภอกาบเชิงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ