อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 บ้านเหนือคลอง ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130

โทรศัพท์ : 075 691 988

อาคารที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง


การปกครอง : อำเภอเหนือคลอง มี 8 ตำบล 57 หมู่บ้าน
1. ตำบลเหนือคลอง    มี 7 หมู่บ้าน
2. ตำบลเกาะศรีบอยา    มี 7 หมู่บ้าน
3. ตำบลคลองขนาน    มี 9 หมู่บ้าน
4. ตำบลคลองเขม้า    มี 4 หมู่บ้าน
5. ตำบลโคกยาง    มี 7 หมู่บ้าน
6. ตำบลตลิ่งชัน    มี 6 หมู่บ้าน
7. ตำบลปกาสัย    มี 9 หมู่บ้าน
8. ตำบลห้วยยูง    มี 8 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเหนือคลอง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า
6. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย
9. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
81130    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์เหนือคลอง

พื้นที่ : 414.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 64,686 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ธรรมชาติงามตระการ ตำนานเมืองเก่า ร่มเงาอารยธรรม งามล้ำองค์เจดีย์ เหลืองกระบี่คู่ควรเมือง

พิกัด
8°4′29″N 99°0′13″E

แผนที่อำเภอเหนือคลอง
ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ