อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง ถนนเจตน์อำนาจ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

โทรศัพท์ : 038 455 862


ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ้านบึง


การปกครอง : อำเภอบ้านบึง มี 8 ตำบล 52 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านบึง    มี 5 หมู่บ้าน
2. ตำบลคลองกิ่ว    มี 9 หมู่บ้าน
3. ตำบลมาบไผ่    มี 6 หมู่บ้าน
4. ตำบลหนองซ้ำซาก    มี 5 หมู่บ้าน
5. ตำบลหนองบอนแดง    มี 6 หมู่บ้าน
6. ตำบลหนองชาก    มี 4 หมู่บ้าน
7. ตำบลหนองอิรุณ    มี 12 หมู่บ้าน
8. ตำบลหนองไผ่แก้ว    มี 5 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 5 เทศบาลตำบล, 5 อบต.)
1. เทศบาลเมืองบ้านบึง
2. เทศบาลตำบลหัวกุญแจ
3. เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว
4. เทศบาลตำบลหนองชาก
5. เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก 
6. เทศบาลตำบลบ้านบึง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว
8. องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
20170    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์บ้านบึง
20220    เฉพาะตำบลหนองไผ่แก้ว ตำบลหนองอิรุณ รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์หัวกุญแจ

พื้นที่ : 646.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 110,196 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
บ้านบึงสะอาดสดชื่น คนนับหมื่นกินเจ ประเพณีวิ่งควาย เซียนซือไท้ศักดิ์สิทธิ์ ลือทั่วทิศขนมจีน

พิกัด
13°18′41″N 101°6′44″E

แผนที่อำเภอบ้านบึงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ