อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอห้วยเม็ก หมู่ที่ 4 ถนนฮ่องฮี-กระนวน ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170

โทรศัพท์ : 043 889 164


ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอห้วยเม็ก

การปกครอง : อำเภอห้วยเม็ก มี 9 ตำบล 84 หมู่บ้าน
1. ตำบลห้วยเม็ก
2. ตำบลคำใหญ่
3. ตำบลคำเหมือดแก้ว
4. ตำบลบึงนาเรียง
5. ตำบลโนนสะอาด
6. ตำบลพิมูล
7. ตำบลหัวหิน
8. ตำบลทรายทอง
9. ตำบลกุดโดน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลคำใหญ่
2. เทศบาลตำบลห้วยเม็ก
3. เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง
4. เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว
5. องค์การบริหารส่วนตำบลคำใหญ่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาเรียง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลพิมูล
10. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโดน
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
46170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ห้วยเม็ก

พื้นที่ : 291.01 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 50,756 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ห้วยเม็กเล็กแต่ลือนาม งดงามเสื่อกก มรดกพื้นบ้าน แหล่งสำราญโสกหินขาว เรื่องราวประชาธิปไตย อ่างน้ำใหญ่วังลิ้นฟ้า สวนป่าดงระแนง ดัดแปลงข้าวนาหยอด ปลอดอบายมุข

พิกัด
16°35′24″N 103°14′8″E

แผนที่อำเภอห้วยเม็กความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ