อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอขลุง เลขที่ 98 ถนนเทศบาลสาย 1 ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110

โทรศัพท์ : 039 441 093

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอขลุง

การปกครอง : อำเภอขลุง มี 12 ตำบล 90 หมู่บ้าน
1. ตำบลขลุง    มี - หมู่บ้าน
2. ตำบลบ่อ    มี 10 หมู่บ้าน
3. ตำบลเกวียนหัก    มี 10 หมู่บ้าน
4. ตำบลตะปอน    มี 6 หมู่บ้าน
5. ตำบลบางชัน    มี 6 หมู่บ้าน
6. ตำบลวันยาว    มี 8 หมู่บ้าน
7. ตำบลซึ้ง    มี 11 หมู่บ้าน
8. ตำบลมาบไพ    มี 6 หมู่บ้าน
9. ตำบลวังสรรพรส    มี 9 หมู่บ้าน
10. ตำบลตรอกนอง    มี 6 หมู่บ้าน
11. ตำบลตกพรม    มี 11 หมู่บ้าน
12. ตำบลบ่อเวฬุ    มี 7 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 6 เทศบาลตำบล, 5 อบต.)
1. เทศบาลเมืองขลุง
2. เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
3. เทศบาลตำบลเกวียนหัก
4. เทศบาลตำบลบ่อ
5. เทศบาลตำบลตกพรม
6. เทศบาลตำบลวันยาว
7. เทศบาลตำบลซึ้ง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส
12. องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
22110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ขลุง
22150    เฉพาะตำบลบ่อเวฬุ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์มะขาม

พื้นที่ : 756.04 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 56,263 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ผู้คนสามัคคี เมืองมีความสะอาด ธรรมชาติเขียวขจี มากมีกุ้งหอยปูปลา นานาผลไม้ ยิ่งใหญ่ป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ เขื่อนคีรีธาร แสนสำราญน้ำตกตรอกนอง

พิกัด
12°27′17″N 102°13′17″E

แผนที่อำเภอขลุงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ