อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์ : 038 616 117

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองระยอง


การปกครอง : อำเภอเมืองระยอง มี 15 ตำบล 84 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่าประดู่    มี - หมู่บ้าน
2. ตำบลเชิงเนิน    มี 7 หมู่บ้าน
3. ตำบลตะพง    มี 16 หมู่บ้าน
4. ตำบลปากน้ำ    มี - หมู่บ้าน
5. ตำบลเพ    มี 7 หมู่บ้าน
6. ตำบลแกลง    มี 7 หมู่บ้าน
7. ตำบลบ้านแลง    มี 7 หมู่บ้าน
8. ตำบลนาตาขวัญ    มี 6 หมู่บ้าน
9. ตำบลเนินพระ    มี 7 หมู่บ้าน
10. ตำบลกะเฉด    มี 10 หมู่บ้าน
11. ตำบลทับมา    มี 8 หมู่บ้าน
12. ตำบลน้ำคอก    มี 4 หมู่บ้าน
13. ตำบลห้วยโป่ง    มี - หมู่บ้าน
14. ตำบลมาบตาพุด    มี - หมู่บ้าน
15. ตำบลสำนักทอง    มี 5 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 15 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 1 เทศบาลเมือง, 6 เทศบาลตำบล, 7 อบต.)
1. เทศบาลนครระยอง
2. เทศบาลเมืองมาบตาพุด
3. เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด
4. เทศบาลตำบลบ้านเพ
5. เทศบาลตำบลเนินพระ
6. เทศบาลตำบลทับมา
7. เทศบาลตำบลน้ำคอก
8. เทศบาลตำบลเชิงเนิน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลเพ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด
15. องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
21000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ระยอง
21100    เฉพาะตำบลกะเฉด รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กะเฉด
21150    เฉพาะตำบลมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง ตำบลเนินพระ หมู่ 4-7 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์มาบตาพุด
21160    เฉพาะตำบลแกลง ตำบลเพ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เพ

พื้นที่ : 514.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 285,575 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรม น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก

พิกัด
12°40′6″N 101°16′30″E

แผนที่อำเภอเมืองระยองความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ