เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตดินแดง เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของกรุงฯฝั่งพระนคร มีสภาพโดยทั่วไปเป็นเขตขนาดเล็กที่มีประชากรหนาแน่นมาก รวมถึงเป็นการทำมาค้าขายที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร และยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญอีกมากมาย เช่น กระทรวงแรงงาน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เป็นต้น

เขตดินแดงแต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลสามเสนในและตำบลสามเสนนอก อำเภอบางซื่อ จังหวัดพระนคร มีถนนเส้นหลักที่ตัดผ่านพื้นที่เป็นถนนลูกรัง เวลารถวิ่งผ่านจะเป็นฝุ่นสีแดงเกาะตามรถและบ้านเรือนประชาชนเต็มไปหมด ดังนั้นจึงมีการเรียกถนนเส้นนี้ว่าถนนดินแดง ต่อมาจึงได้มีการนำชื่อดินแดงมาตั้งเป็นแขวงและเขตจนถึงปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2481 ได้มีการยุบอำเภอบางซื่อ แล้วโอนย้านตำบลสามเสนในไปขึ้นกับอำเภอดุสิต ส่วนตำบลสามเสนนอกย้ายไปขึ้นกับอำเภอบางกะปิ ต่อมาใน พ.ศ. 2509 ได้มีการโอนตำบลสามเสนในมาขึ้นกับอำเภอพญาไทที่ตั้งขึ้นใหม่ ส่วนพื้นที่ทางด้านตะวันออกของแขวงสามเสนในได้รับการยกฐานะเป็นแขวงดินแดง โดยขึ้นกับเขตพญาไท และในที่สุดได้มีการโอนแขวงดินแดงอีกครั้ง โดยให้ไปขึ้นกับเขตห้วยขวางใน พ.ศ. 2521

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2536 กระทรวงมหาดไทยรวมพื้นที่แขวงดินแดง พื้นที่บางส่วนของแขวงห้วยขวาง พื้นที่บางส่วนของแขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง พื้นที่บางส่วนของแขวงสามเสนใน เขตพญาไท และพื้นที่บางส่วนของแขวงมักกะสัน เขตราชเทวี มาจัดตั้งเป็นเขตดินแดง เพื่อให้การบริการราชการและการให้บริการประชาชนคล่องตัวมากขึ้น


ภาพแสดงที่ตั้งเขตดินแดง

ข้อมูลสำคัญของเขตดินแดง

พื้นที่ : 8.354 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 109,802 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ : แหล่งเคหะชุมชน คนกระทรวงแรงงาน ศูนย์ศึกษาวิชาทหาร ตึกตระหง่าน กทม. 2 สนามประลองไทย-ญี่ปุ่น สนับสนุนการกีฬา มีอุโมงค์ทางด่วนรถไฟฟ้า ถิ่นนี้หนาคือดินแดง

เขตดินแดง แบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวง ดังนี้

  • แขวงดินแดง
  • แขวงรัชดาภิเษก

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตดินแดง เลขที่ 99 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2245 4608

รหัสไปรษณีย์ : 10400

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับเขตจตุจักร
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตห้วยขวาง
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตราชเทวี
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับเขตพญาไท


แผนที่เขต
ดินแดงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ