อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอจะแนะ เลขที่ 156 หมู่ที่ 3 ถนนจะแนะ-ดุซงญอ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 96220

โทรศัพท์ : 073 589 096

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอจะแนะ


การปกครอง : อำเภอจะแนะ มี 4 ตำบล 32 หมู่บ้าน
1. ตำบลจะแนะ
2. ตำบลช้างเผือก
3. ตำบลดุซงญอ
4. ตำบลผดุงมาตร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลจะแนะ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
96220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดุซงญอ

พื้นที่ : 607.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 39,517 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ดินแดนรอยเท้าหลวงพ่อเพชร เจ็ดสายน้ำตกสวย เมืองรวยผลไม้ ไอร์บือแตล่องแก่ง แหล่งบอนหลากสี คู่บารมีช้างเผือก

พิกัด
6°5′54″N 101°41′36″E

แผนที่อำเภอจะแนะความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ