อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี ถนนหน้าอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032 337 015

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองราชบุรี


การปกครอง : อำเภอเมืองราชบุรี มี 22 ตำบล 187 หมู่บ้าน
1. ตำบลหน้าเมือง
2. ตำบลหลุมดิน
3. ตำบลหินกอง
4. ตำบลเจดีย์หัก
5. ตำบลบ้านไร่
6. ตำบลดอนตะโก
7. ตำบลท่าราบ
8. ตำบลหนองกลางนา
9. ตำบลคูบัว
10. ตำบลห้วยไผ่
11. ตำบลพงสวาย
12. ตำบลคุ้งน้ำวน
13. ตำบลบางป่า
14. ตำบลคุ้งกระถิน
15. ตำบลเกาะพลับพลา
16. ตำบลอ่างทอง
17. ตำบลเขาแร้ง
18. ตำบลโคกหม้อ
19. ตำบลดอนแร่
20. ตำบลสามเรือน
21. ตำบลน้ำพุ
22. ตำบลพิกุลทอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 22 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 5 เทศบาลตำบล, 16 อบต.)
1. เทศบาลเมืองราชบุรี
2. เทศบาลตำบลหลักเมือง
3. เทศบาลตำบลหินกอง
4. เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์
5. เทศบาลตำบลหลุมดิน
6. เทศบาลตำบลเขางู
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก
9. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก
11. องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
14. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่
15. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา
16. องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน
17. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง
18. องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถิน
19. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
20. องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน
21. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลทอง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
70000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี

พื้นที่ : 430.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 201,262 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองเกษตรกรรม พิพิธภัณฑ์ล้ำค่า เขาแก่นจันทน์เด่นสง่า ตระการตาผ้าทอมือ เลื่องลือแหล่งอารยธรรม

พิกัด
13°31′42″N 99°48′42″E

แผนที่อำเภอเมืองราชบุรีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ