จังหวัดพะเยา มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดพะเยา มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดพะเยา มี 9 อำเภอ 68 ตำบล 779 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดพะเยา มีดังนี้
1. อำเภอเมืองพะเยา
2. อำเภอจุน
3. อำเภอเชียงคำ
4. อำเภอเชียงม่วน
5. อำเภอดอกคำใต้
6. อำเภอปง
7. อำเภอแม่ใจ
8. อำเภอภูซาง
9. อำเภอภูกามยาว


กว๊านพะเยา แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพะเยา

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดพะเยา มีดังนี้
1. อำเภอเมืองพะเยา มี 15 ตำบล 172 หมู่บ้าน

 • ตำบลเวียง
 • ตำบลท่าวังทอง
 • ตำบลแม่กา
 • ตำบลแม่ปืม
 • ตำบลบ้านต๋อม
 • ตำบลบ้านสาง
 • ตำบลบ้านต๊ำ
 • ตำบลท่าจำปี
 • ตำบลบ้านใหม่
 • ตำบลสันป่าม่วง
 • ตำบลแม่ต๋ำ
 • ตำบลบ้านตุ่น
 • ตำบลแม่นาเรือ
 • ตำบลแม่ใส
 • ตำบลจำป่าหวาย
2. อำเภอจุน มี 7 ตำบล 86 หมู่บ้าน
 • ตำบลจุน
 • ตำบลห้วยข้าวก่ำ
 • ตำบลลอ
 • ตำบลห้วยยางขาม
 • ตำบลหงส์หิน
 • ตำบลพระธาตุขิงแกง
 • ตำบลทุ่งรวงทอง
3. อำเภอเชียงคำ มี 10 ตำบล 135 หมู่บ้าน
 • ตำบลหย่วน
 • ตำบลเวียง
 • ตำบลน้ำแวน
 • ตำบลอ่างทอง
 • ตำบลฝายกวาง
 • ตำบลแม่ลาว
 • ตำบลเจดีย์คำ
 • ตำบลทุ่งผาสุข
 • ตำบลเชียงบาน
 • ตำบลร่มเย็น
4. อำเภอเชียงม่วน มี 3 ตำบล 34 หมู่บ้าน
 • ตำบลเชียงม่วน
 • ตำบลสระ
 • ตำบลบ้านมาง
5. อำเภอดอกคำใต้ มี 12 ตำบล 125 หมู่บ้าน
 • ตำบลดอกคำใต้
 • ตำบลบ้านถ้ำ
 • ตำบลห้วยลาน
 • ตำบลหนองหล่ม
 • ตำบลดอนศรีชุม
 • ตำบลคือเวียง
 • ตำบลบ้านปิน
 • ตำบลสว่างอารมณ์
 • ตำบลสันโค้ง
 • ตำบลบุญเกิด
 • ตำบลดงสุวรรณ
 • ตำบลป่าซาง
6. อำเภอปง มี 7 ตำบล 79 หมู่บ้าน
 • ตำบลปง
 • ตำบลงิม
 • ตำบลขุนควร
 • ตำบลควร
 • ตำบลนาปรัง
 • ตำบลออย
 • ตำบลผาช้างน้อย
7. อำเภอแม่ใจ มี 6 ตำบล 66 หมู่บ้าน
 • ตำบลแม่ใจ
 • ตำบลบ้านเหล่า
 • ตำบลเจริญราษฎร์
 • ตำบลป่าแฝก
 • ตำบลแม่สุก
 • ตำบลศรีถ้อย
8. อำเภอภูซาง มี 5 ตำบล 59 หมู่บ้าน
 • ตำบลภูซาง
 • ตำบลสบบง
 • ตำบลทุ่งกล้วย
 • ตำบลป่าสัก
 • ตำบลทุ่งกล้วย
9. อำเภอภูกามยาว มี 3 ตำบล 41 หมู่บ้าน
 • ตำบลห้วยแก้ว
 • ตำบลดงเจน
 • ตำบลแม่อิง

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 4 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
 • อุทยานแห่งชาติภูซาง
 • อุทยานแห่งชาติแม่ปืม
 • อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
 • สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล (ท็อปส์ พลาซา สาขาพะเยา)
 • ห้างโลตัส สาขาพะเยา
 • ห้างโลตัส สาขาเชียงคำ
 • ห้างยามแม็คโคร สาขาพะเยา
 • เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดพะเยา


เกร็ดความรู้จังหวัดพะเยา

ภาค : ภาคเหนือ
พื้นที่ : 6,335.060 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 458,287 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 72.34 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกสารภี
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นสารภี
อักษรย่อ : พย, PYO
อุทยานแห่งชาติ : 4 แห่ง
วนอุทยาน : 2 แห่ง

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดพะเยา หมู่ที่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ : 054 449 599

หมายเหตุ ... พะเยาได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2520 โดยแยกออกจากจังหวัดเชียงราย

ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ