อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110

โทรศัพท์ : 045 465 233

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอปทุมราชวงศา


การปกครอง : อำเภอปทุมราชวงศา มี 7 ตำบล 73 หมู่บ้าน
1. ตำบลนาหว้า
2. ตำบลนาป่าแซง
3. ตำบลหนองข่า
4. ตำบลโนนงาม
5. ตำบลคำโพน
6. ตำบลห้วย
7. ตำบลลือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  8 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
2. เทศบาลตำบลนาป่าแซง
3. เทศบาลตำบลหนองข่า
4. เทศบาลตำบลห้วย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
6. องค์การบริหารส่วนตำบลลือ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
37110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปทุมราชวงศา

พื้นที่ : 520.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 49,093 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระปทุมราชเป็นศรี แหล่งมากมีภูผาสวย หลากหลายด้วยวัฒนธรรม งามล้ำผ้าทอมือ

พิกัด
15°53′30″N 104°54′18″E

แผนที่อำเภอปทุมราชวงศาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ