อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต หมู่ที่ 1 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230

โทรศัพท์ : 044 857 106

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเทพสถิต


การปกครอง : อำเภอเทพสถิต มี 5 ตำบล 92 หมู่บ้าน
1. ตำบลวะตะแบก
2. ตำบลนายางกลัก
3. ตำบลโป่งนก
4. ตำบลบ้านไร่
5. ตำบลห้วยยายจิ๋ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเทพสถิต
2. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
36230    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เทพสถิต

พื้นที่ : 875.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 69,401 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ชมทุ่งดอกกระเจียว เที่ยวป่าหินงาม ลือนามเทพสถิต

พิกัด
15°23′30″N 101°27′0″E

แผนที่อำเภอเทพสถิตความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ