เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตห้วยขวาง เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ตอนกลางของกรุงเทพฯ ฝั่งพระนคร สภาพพื้นที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่หนาแน่นมาก รวมถึงเป็นแหล่งการค้าที่คับคั่ง โดยเฉพาะสถานบริการประเภทต่าง ๆ นั้น สามารถพบเห็นได้ทั่วไป

เขตห้วยขวางเดิมมีสถานะเป็นแขวง คือแขวงห้วยขวาง เขตพญาไท ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 กระทรวงมหาดไทยได้แยกแขวงห้วยขวางและแขวงบางกะปิออกจากเขตพญาไทยออกมาตั้งเป็นเขตห้วยขวาง ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้มีการโอนแขวงดินแดงจากเขตพญาไทและแขวงสามเสนนอกจากเขตบางกะปิมารวมกับเขตห้วยขวางด้วย

ในปีพ.ศ. 2536 กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตห้วยขวางอีกครั้ง โดยแยกแขวงดินแดงไปจัดตั้งเป็นเขตดินแดง ทำให้ในปัจจุบันเขตห้วยขวางเหลือพื้นที่ในการปกครอง 3 แขวง คือ แขวงห้วยขวาง แขวงบางกะปิ และแขวงสามเสนนอกข้อมูลสำคัญของเขตห้วยขวาง

พื้นที่ : 15.033 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 83,493 คน (2565)
คำขวัญ : วัดพระราม ๙ อารามหลวงงามคู่เขต ศูนย์วัฒนธรรมประเทศคู่สมัย โครงการบ่อบำบัดรถไฟฟ้าก้าวไกล ย่านนี้ไซร้นามห้วยขวางศูนย์กลางเมือง

เขตห้วยขวาง แบ่งการปกครองออกเป็น 3 แขวง ดังนี้

  • แขวงห้วยขวาง
  • แขวงบางกะปิ
  • แขวงสามเสนนอก

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตห้วยขวาง เลขที่ 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: 0 2277 9100

รหัสไปรษณีย์ : 10310

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับเขตจตุจักร และเขตลาดพร้าว
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ และเขตสวนหลวง
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตวัฒนา
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับเขตราชเทวี และเขตดินแดง


แผนที่เขต
ห้วยขวางความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ