อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

ที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเอราวัณ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 หมู่ที่ 13 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220

โทรศัพท์ : 042 853 027

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเอราวัณ


การปกครอง : อำเภอเอราวัณ มี 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน
1. ตำบลเอราวัณ
2. ตำบลผาอินทร์แปลง
3. ตำบลทรัพย์ไพวัลย์
4. ตำบลผาสามยอด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเอราวัณ
2. เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ไพวัลย์
4. องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
42220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เอราวัณ

พื้นที่ : 262 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 34,004 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เอราวัณช้างใหญ่ ถิ่นลำไยขามหวาน ตำนานบั้งไฟแสน ดินแดนผ้าไหมงาม

พิกัด
17°18′30″N 101°56′24″E

แผนที่อำเภอเอราวัณ