อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250

โทรศัพท์ : 034 597 054

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอศรีสวัสดิ์ 


การปกครอง : อำเภอศรีสวัสดิ์ มี 6 ตำบล 33 หมู่บ้าน
1. ตำบลนาสวน    มี 5 หมู่บ้าน
2. ตำบลด่านแม่แฉลบ    มี 8 หมู่บ้าน
3. ตำบลหนองเป็ด    มี 4 หมู่บ้าน
4. ตำบลท่ากระดาน    มี 5 หมู่บ้าน
5. ตำบลเขาโจด    มี 5 หมู่บ้าน
6. ตำบลแม่กระบุง    มี 6 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเอราวัณ
2. เทศบาลตำบลเขาโจด
3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระบุง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
71250    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่ากระดาน
71220    เฉพาะตำบลเขาโจด รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองปรือ

พื้นที่ : 3,295.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 26,782 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ป่าสวย น้ำใส ปลาตัวใหญ่ คนน้ำใจงาม

พิกัด
14°35′57″N 99°6′50″E

แผนที่อำเภอศรีสวัสดิ์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ