อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง หมู่ที่ 1 ถนนรามโกมุท ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150

โทรศัพท์ : 073 491 354

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอยะหริ่ง


การปกครอง : อำเภอยะหริ่ง มี 18 ตำบล 81 หมู่บ้าน
1. ตำบลยามู
2. ตำบลบางปู
3. ตำบลตอหลัง
4. ตำบลตันหยงดาลอ
5. ตำบลตันหยงจึงงา
6. ตำบลตะโละกาโปร์
7. ตำบลตาแกะ
8. ตำบลตาลีอายร์
9. ตำบลหนองแรต
10. ตำบลตะโละ
11. ตำบลปิยามุมัง
12. ตำบลจะรัง
13. ตำบลปุลากง
14. ตำบลแหลมโพธิ์
15. ตำบลบาโลย
16. ตำบลราตาปันยัง
17. ตำบลมะนังยง
18. ตำบลสาบัน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 18 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 14 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลยะหริ่ง
2. เทศบาลตำบลตันหยง
3. เทศบาลตำบลตอหลัง
4. เทศบาลตำบลบางปู
5. องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโพธิ์
7. องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละกาโปร์
8. องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลราตาปันยัง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังยง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลตาลีอายร์
14. องค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน
15. องค์การบริหารส่วนตำบลยามู
16. องค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง
17. องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย
18. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
94150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง
94190    เฉพาะตำบลบาโลย ตำบลตันหยงจึงงา รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส

พื้นที่ : 196.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 90,347 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แดนประมง ดงน้ำตาล บ้านเมืองเก่า นกเขาดี มีหาดสวย รวยป่าชายเลน

พิกัด
6°51′59″N 101°22′9″E

แผนที่อำเภอยะหริ่งความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ