อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก ถนนหน้าเมือง ตำบลสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

โทรศัพท์ : 056 725 823

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสวรรคโลก


การปกครอง : อำเภอสวรรคโลก มี 14 ตำบล 117 หมู่บ้าน
1. ตำบลเมืองสวรรคโลก
2. ตำบลในเมือง
3. ตำบลป่ากุมเกาะ
4. ตำบลคลองยาง
5. ตำบลเมืองบางขลัง
6. ตำบลหนองกลับ
7. ตำบลคลองกระจง
8. ตำบลปากน้ำ
9. ตำบลวังพิณพาทย์
10. ตำบลท่าทอง
11. ตำบลวังไม้ขอน
12. ตำบลนาทุ่ง
13. ตำบลเมืองบางยม
14. ตำบลย่านยาว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 4 เทศบาลตำบล, 8 อบต.)
1. เทศบาลเมืองสวรรคโลก
2. เทศบาลตำบลในเมือง
3. เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
4. เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
5. เทศบาลตำบลคลองยาง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
12. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม
13. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
64110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก

พื้นที่ : 586.19 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 81,081 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระพุทธเรืองฤทธิ์ พิพิธภัณฑ์ล้ำค่า สินค้าพืชไร่ดัง เครื่องสังคโลกดี มีสวนพระร่วงงามตา

พิกัด
17°19′0″N 99°49′54″E

แผนที่อำเภอสวรรคโลกความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ