อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว หมู่ที่ 16 ถนนชุมค้า ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

โทรศัพท์ : 044 411 040

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสีคิ้ว


การปกครอง : อำเภอสีคิ้ว มี 12 ตำบล 169 หมู่บ้าน
1. ตำบลสีคิ้ว    มี 18 หมู่บ้าน
2. ตำบลบ้านหัน    มี 11 หมู่บ้าน
3. ตำบลกฤษณา    มี 12 หมู่บ้าน
4. ตำบลลาดบัวขาว    มี 17 หมู่บ้าน
5. ตำบลหนองหญ้าขาว    มี 15 หมู่บ้าน
6. ตำบลกุดน้อย    มี 14 หมู่บ้าน
7. ตำบลหนองน้ำใส    มี 18 หมู่บ้าน
8. ตำบลวังโรงใหญ่    มี 14 หมู่บ้าน
9. ตำบลมิตรภาพ    มี 13 หมู่บ้าน
10. ตำบลคลองไผ่    มี 10 หมู่บ้าน
11. ตำบลดอนเมือง    มี 16 หมู่บ้าน
12. ตำบลหนองบัวน้อย    มี 12 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 15 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 3 เทศบาลตำบล, 11 อบต.)
1. เทศบาลเมืองสีคิ้ว
2. เทศบาลตำบลลาดบัวขาว
3. เทศบาลตำบลคลองไผ่
4. เทศบาลตำบลหนองน้ำใส
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
8. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว
10. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
11. องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่
12. องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่
14. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
15. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สีคิ้ว
30340    เฉพาะตำบลคลองไผ่ ตำบลลาดบัวขาว รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คลองไผ่

พื้นที่ : 1,247.07 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 124,317 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
นครจันทึก จารึกภาพ 4,000 ปี สี่เขี้ยวต้นตำนาน คู่บ้านลำตะคอง

พิกัด
14°53′30″N 101°43′24″E

แผนที่อำเภอสีคิ้วความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ