อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ถนนปทุมธานี-บางเลน ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

โทรศัพท์ : 0 2599 1272

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอลาดหลุมแก้ว

การปกครอง : อำเภอลาดหลุมแก้ว มี 7 ตำบล 67 หมู่บ้าน
1. ตำบลระแหง    มี 12 หมู่บ้าน
2. ตำบลลาดหลุมแก้ว    มี 7 หมู่บ้าน
3. ตำบลคูบางหลวง    มี 12 หมู่บ้าน
4. ตำบลคูขวาง    มี 5 หมู่บ้าน
5. ตำบลคลองพระอุดม    มี 7 หมู่บ้าน
6. ตำบลบ่อเงิน    มี 7 หมู่บ้าน
7. ตำบลหน้าไม้    มี 11 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลระแหง
2. เทศบาลตำบลคลองพระอุดม
3. เทศบาลตำบลคูขวาง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลระแหง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว
6. องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
12140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว

พื้นที่ : 183.12 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 70,454 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ไข่เป็ดแดงดี มีนกให้ดู ริมคูบัวบาน สุสานแห่งหอย

พิกัด
14°2′14″N 100°24′17″E

แผนที่อำเภอลาดหลุมแก้วความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ