อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120

โทรศัพท์ : 055 781 599


ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอคลองขลุง

การปกครอง : อำเภอคลองขลุง มี 10 ตำบล 101 หมู่บ้าน
1. ตำบลคลองขลุง
2. ตำบลวังบัว
3. ตำบลวังแขม
4. ตำบลหัวถนน
5. ตำบลคลองสมบูรณ์
6. ตำบลท่าพุทรา
7. ตำบลวังไทร
8. ตำบลแม่ลาด
9. ตำบลวังยาง
10. ตำบลท่ามะเขือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลคลองขลุง
2. เทศบาลตำบลท่าพุทรา
3. เทศบาลตำบลท่ามะเขือ
4. เทศบาลตำบลวังยาง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์
6. องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว
7. องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด
10. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม
12. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา
13. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
62120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง

พื้นที่ : 783.33 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 68,513 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ดินแดนหลวงพ่อปลอดภัย ผลไม้รสดี มีชื่อไม้ดอกไม้ประดับ

พิกัด
16°13′0″N 99°43′12″E

แผนที่อำเภอคลองขลุงความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ