อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า เลขที่ 99 ถนนแม่ฮ่องสอน-ปาย ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150

โทรศัพท์ : 053 617 159

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอปางมะผ้า


การปกครอง : อำเภอปางมะผ้า มี 4 ตำบล 38 หมู่บ้าน
1. ตำบลปางมะผ้า
2. ตำบลสบป่อง
3. ตำบลนาปู่ป้อม
4. ตำบลถ้ำลอด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า
2. องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอปาย และอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอปาย
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และรัฐรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์

รหัสไปรษณีย์ 
58150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปางมะผ้า

พื้นที่ : 798.38 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 22,027 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นผีแมน แดนร้อยถ้ำ งามล้ำขุนเขา รวมเผ่าชาวดอย

พิกัด
19°31′21″N 98°14′46″E

แผนที่อำเภอปางมะผ้าความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ