อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ว่าการอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอปะคำ หมู่ที่ 9 ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220

โทรศัพท์ : 044 646 123

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอปะคำ


การปกครอง : อำเภอปะคำ มี 5 ตำบล 77 หมู่บ้าน
1. ตำบลปะคำ
2. ตำบลหูทำนบ
3. ตำบลไทยเจริญ
4. ตำบลโคกมะม่วง
5. ตำบลหนองบัว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลปะคำ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหูทำนบ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
31220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปะคำ

พื้นที่ : 296.03 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 45,452 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองปะ พระทองคำ ถ้ำจารึกพันปี ควาญดี ศรีปะคำ อารยธรรมรุ่งเรือง

พิกัด
14°26′18″N 102°43′30″E

แผนที่อำเภอปะคำ