อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ ถนนสระแก้ว-จันทบุรี ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250

โทรศัพท์ :  037 449 129

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอวังสมบูรณ์


การปกครอง : อำเภอวังสมบูรณ์ มี 3 ตำบล 48 หมู่บ้าน
1. ตำบลวังสมบูรณ์
2. ตำบลวังทอง
3. ตำบลวังใหม่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
2. องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
3. เทศบาลตำบลวังทอง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
27250    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังสมบูรณ์
27210    เฉพาะตำบลวังใหม่ หมู่ที่ 2-4 และหมู่ที่ 10 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเย็น

พื้นที่ : 383.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 36,059 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถ้ำทานตะวันสุดสวย รวยพืชเศรษฐกิจ แหล่งผลิตโคนม นิยมเลี้ยงไก่พื้นบ้าน

พิกัด
13°23′49″N 102°11′55″E

แผนที่อำเภอวังสมบูรณ์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ