จังหวัดฉะเชิงเทรา มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดฉะเชิงเทรา มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 11 อำเภอ 93 ตำบล 859 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีดังนี้
1. อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
2. อำเภอสนามชัยเขต
3. อำเภอราชสาส์น
4. อำเภอพนมสารคาม
5. อำเภอแปลงยาว
6. อำเภอบ้านโพธิ์
7. อำเภอบางปะกง
8. อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
9. อำเภอบางคล้า
10. อำเภอท่าตะเกียบ
11. อำเภอคลองเขื่อน


ตราประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีดังนี้
1. อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา มี 19 ตำบล 192 หมู่บ้าน
1. ตำบลหน้าเมือง
2. ตำบลบางเตย
3. ตำบลท่าไข่
4. ตำบลคลองหลวงแพ่ง
5. ตำบลบ้านใหม่
6. ตำบลคลองอุดมชลจร
7. ตำบลคลองนา
8. ตำบลคลองเปรง
9. ตำบลบางตีนเป็ด
10. ตำบลหนามแดง
11. ตำบลบางไผ่
12. ตำบลบางกะไห
13. ตำบลคลองจุกกระเฌอ
14. ตำบลบางพระ
15. ตำบลบางแก้ว
16. ตำบลโสธร
17. ตำบลบางขวัญ
18. ตำบลวังตะเคียน
19. ตำบลคลองนครเนื่องเขต

2. อำเภอสนามชัยเขต มี 4 ตำบล 70 หมู่บ้าน
1. ตำบลคู้ยายหมี
2. ตำบลท่ากระดาน
3. ตำบลทุ่งพระยา
4. ตำบลลาดกระทิง

3. อำเภอราชสาส์น มี 3 ตำบล 31 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางคา
2. ตำบลเมืองใหม่
3. ตำบลดงน้อย

4. อำเภอพนมสารคาม มี 8 ตำบล 87 หมู่บ้าน
1. ตำบลพนมสารคาม
2. ตำบลหนองแหน
3. ตำบลท่าถ่าน
4. ตำบลหนองยาว
5. ตำบลเขาหินซ้อน
6. ตำบลเมืองเก่า
7. ตำบลบ้านซ่อง
8. ตำบลเกาะขนุน

5. อำเภอแปลงยาว มี 4 ตำบล 48 หมู่บ้าน
1. ตำบลแปลงยาว
2. ตำบลหนองไม้แก่น
3. ตำบลวังเย็น
4. ตำบลหัวสำโรง

6. อำเภอบ้านโพธิ์ มี 17 ตำบล 73 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านโพธิ์
2. ตำบลเกาะไร่
3. ตำบลเทพราช
4. ตำบลหนองบัว
5. ตำบลแหลมประดู่
6. ตำบลคลองประเวศ
7. ตำบลบางซ่อน
8. ตำบลลาดขวาง
9. ตำบลสนามจันทร์
10. ตำบลสิบเอ็ดศอก
11. ตำบลคลองบ้านโพธิ์
12. ตำบลแสนภูดาษ
13. ตำบลท่าพลับ
14. ตำบลหนองตีนนก
15. ตำบลดอนทราย
16. ตำบลบางกรูด
17. ตำบลคลองขุด

7. อำเภอบางปะกง มี 12 ตำบล 107 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางปะกง
2. ตำบลสองคลอง
3. ตำบลเขาดิน
4. ตำบลบางเกลือ
5. ตำบลหอมศีล
6. ตำบลบางผึ้ง
7. ตำบลพิมพา
8. ตำบลบางสมัคร
9. ตำบลท่าข้าม
10. ตำบลบางวัว
11. ตำบลหนองจอก
12. ตำบลท่าสะอ้าน

8. อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มี 10 ตำบล 148 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางน้ำเปรี้ยว
2. ตำบลโยธะกา
3. ตำบลบางขนาก
4. ตำบลดอนฉิมพลี
5. ตำบลสิงโตทอง
6. ตำบลโพรงอากาศ
7. ตำบลหมอนทอง
8. ตำบลศาลาแดง
9. ตำบลบึงน้ำรักษ์
10. ตำบลดอนเกาะกา

9. อำเภอบางคล้า มี 9 ตำบล 56 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางคล้า
2. ตำบลสาวชะโงก
3. ตำบลหัวไทร
4. ตำบลบางสวน
5. ตำบลเสม็ดใต้
6. ตำบลบางกระเจ็ด
7. ตำบลท่าทองหลาง
8. ตำบลเสม็ดเหนือ
9. ตำบลปากน้ำ

10. อำเภอท่าตะเกียบ มี 2 ตำบล 47 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่าตะเกียบ
2. ตำบลคลองตะเกรา

11. อำเภอคลองเขื่อน มี 5 ตำบล 32 หมู่บ้าน
1. ตำบลคลองเขื่อน
2. ตำบลบางเล่า
3. ตำบลบางโรง
4. ตำบลบางตลาด
5. ตำบลก้อนแก้ว

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
 • วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
 • วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
 • วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม
 • วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
 • วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีบุรณวิชญ์-บ้านโพธิ์
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาฉะเชิงเทรา
 • ห้างโลตัส สาขาบางปะกง
 • ห้างโลตัส สาขาพนมสารคาม
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาฉะเชิงเทรา
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาฉะเชิงเทรา 2 (สาขาศรีโสธร)
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาฉะเชิงเทรา
 • ห้างตะวันออกคอมเพล็กซ์ ฉะเชิงเทรา


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา


เกร็ดความรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาค : ภาคตะวันออก
พื้นที่ : 5,351 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 730,543 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 136.52 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกนนทรีบ้าน
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นนนทรีป่า
อักษรย่อ : ฉช, CCO
อุทยานแห่งชาติ : -
วนอุทยาน : -
ป่าสงวนแห่งชาติ : 1 แห่ง (ป่าแควระบมและป่าสียัด)
สวนรุกขชาติ : 1 แห่ง (สวนรุกขชาติสมเด็จพระปิ่นเกล้า)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน)
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : -
พื้นที่ป่า : 501,042.39 ไร่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : -
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
สนามบิน : -
รหัสไปรษณีย์ : 24000

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038 512 520


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ