อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ หมู่ที่ 1 ถนนคำเตย-นาคำ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 35120

โทรศัพท์ : 045 718 131

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอไทยเจริญ


การปกครอง : อำเภอไทยเจริญ มี 5 ตำบล 48 หมู่บ้าน
1. ตำบลไทยเจริญ
2. ตำบลคำเตย
3. ตำบลน้ำคำ
4. ตำบลคำไผ่
5. ตำบลส้มผ่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลคำเตย
2. องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่
4. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
35120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา

พื้นที่ : 272.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 30,477 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นภูกอย รอยพระพุทธบาท ผ้าสีธรรมชาติทอมือ เลื่องลือโบสถ์ไม้ใหญ่ ลำเซบายไหลผ่าน ลานหินซ้อนภูฮัง

พิกัด
16°3′47″N 104°26′50″E

แผนที่อำเภอไทยเจริญความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ