อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120

โทรศัพท์ : 075 702 779


การปกครอง : อำเภอคลองท่อม มี 7 ตำบล 67 หมู่บ้าน
1. ตำบลคลองท่อมใต้    มี 9 หมู่บ้าน
2. ตำบลคลองท่อมเหนือ    มี 8 หมู่บ้าน
3. ตำบลคลองพน    มี 14 หมู่บ้าน
4. ตำบลทรายขาว    มี 7 หมู่บ้าน
5. ตำบลห้วยน้ำขาว    มี 9 หมู่บ้าน
6. ตำบลพรุดินนา    มี 11 หมู่บ้าน
7. ตำบลเพหลา    มี 9 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้
2. เทศบาลตำบลคลองพน
3. เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
4. เทศบาลตำบลทรายขาว
5. เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาว
6. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
7. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
81120    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม

พื้นที่ : 1,042.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 78,060 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
สระมรกตขึ้นชื่อ นามระบือแหล่งลูกปัด งามเด่นชัดน้ำตกร้อน ชื่อกระฉ่อนนกแต้วแร้ว

พิกัด
7°57′12″N 99°8′42″E

แผนที่อำเภอคลองท่อมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ