อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ที่ว่าการอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหลังสวน ถนนประชาราษฎร์ ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110

โทรศัพท์ : 077 541 009

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหลังสวน


การปกครอง : อำเภอหลังสวน มี 13 ตำบล 140 หมู่บ้าน
1. ตำบลหลังสวน
2. ตำบลหาดยาย
3. ตำบลบางมะพร้าว
4. ตำบลวังตะกอ
5. ตำบลบ้านควน
6. ตำบลแหลมทราย
7. ตำบลนาพญา
8. ตำบลพ้อแดง
9. ตำบลนาขา
10. ตำบลปากน้ำ
11. ตำบลท่ามะพลา
12. ตำบลบางน้ำจืด
13. ตำบลขันเงิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 3 เทศบาลตำบล, 8 อบต.)
1. เทศบาลเมืองหลังสวน
2. เทศบาลตำบลท่ามะพลา
3. เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
4. เทศบาลตำบลวังตะกอ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลพ้อแดง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด
12. องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
86110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน
86150    เฉพาะตำบลปากน้ำ ตำบลบางน้ำจืด ตำบลบางมะพร้าว หมู่ 8, 10-14 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำหลังสวน

พื้นที่ : 935 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 73,521 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลังสวน เมืองผลไม้ พายเรือแข่ง แหล่งทุเรียนกวน สวนสมเด็จ

พิกัด
9°56′42″N 99°4′42″E

แผนที่อำเภอหลังสวนSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ