อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ เลขที่ 47 ถนนเทศบาล ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110

โทรศัพท์ : 036 471 251

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ้านหมี่


การปกครอง : อำเภอบ้านหมี่ มี 22 ตำบล 157 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านหมี่
2. ตำบลมหาสอน
3. ตำบลไผ่ใหญ่
4. ตำบลสนามแจง
5. ตำบลบ้านทราย
6. ตำบลหนองเมือง
7. ตำบลบ้านกล้วย
8. ตำบลเชียงงา
9. ตำบลดงพลับ
10. ตำบลสายห้วยแก้ว
11. ตำบลบ้านชี
12. ตำบลหนองกระเบียน
13. ตำบลพุคา
14. ตำบลชอนม่วง
15. ตำบลหินปัก
16. ตำบลดอนดึง
17. ตำบลบางพึ่ง
18. ตำบลบางขาม
19. ตำบลหนองทรายขาว
20. ตำบลโพนทอง
21. ตำบลหนองเต่า
22. ตำบลบางกะพี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 21 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 20 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลเมืองบ้านหมี่
2. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทราย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี
9. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
11. องค์การบริหารส่วนตำบลสายห้วยแก้ว
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน
14. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง
15. องค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง
16. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว
17. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง
18. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
20. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
21. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
15110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่
15180    เฉพาะตำบลบางขาม ตำบลบ้านชี ตำบลบางพึ่ง หมู่ 4-9 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าโขลง

พื้นที่ : 585.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 72,182 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองอู่ข้าวอู่น้ำ วัฒนธรรมล้ำค่า แดนผ้ามัดหมี่ สตรีแสนงาม

พิกัด
15°2′41″N 100°32′13″E

แผนที่อำเภอบ้านหมี่ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ