อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพนม ถนนบางเหรียง–เมืองเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250

โทรศัพท์ : 077 399 135

ที่ตั้งอำเภอพนม


การปกครอง : อำเภอพนม มี 6 ตำบล 56 หมู่บ้าน
1. ตำบลพนม    มี 13 หมู่บ้าน
2. ตำบลต้นยวน    มี 12 หมู่บ้าน
3. ตำบลคลองศก    มี 8 หมู่บ้าน
4. ตำบลพลูเถื่อน    มี 5 หมู่บ้าน
5. ตำบลพังกาญจน์    มี 5 หมู่บ้าน
6. ตำบลคลองชะอุ่น    มี 13 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลพนม
2. เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
3. องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
84250    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พนม

พื้นที่ : 1,160.03 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 38,980 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
บัวผุดสวย รวยเขาเสียบหมอก

พิกัด
8°51′18″N 98°48′48″E

แผนที่อำเภอพนมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ