อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอภูซาง ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110

โทรศัพท์ : 054 465 054

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอภูซาง


การปกครอง : อำเภอภูซาง มี 5 ตำบล 59 หมู่บ้าน
1. ตำบลภูซาง
2. ตำบลสบบง
3. ตำบลทุ่งกล้วย
4. ตำบลป่าสัก
5. ตำบลทุ่งกล้วย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสบบง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
5. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
56110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ

พื้นที่ : 199.37 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 32,310 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ประตูสู่หลวงพระบาง ยางพาราชั้นเลิศ แหล่งกำเนิดน้ำตกอุ่น หวานละมุนน้ำอ้อยสบบง สูงส่งถิ่นพระธาตุ ตลาดชายแดนไทย-ลาว

พิกัด
19°36′0″N 100°19′24″E

แผนที่อำเภอภูซางความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ